حس بینایی و ارتباط آن با ایجاد هماهنگی در فضا

همانطور که پیشتربیان شد حس بینایی ازتاثیرگذارترین حواس درطراحی دکوراسیون داخلی فضا میباشد که نقش تعین کننده ای دارد یکی ازجنبه های ارضای حس بینای دردکوراسیون داخلی ایجاد هماهنگی درفضامیباشد هماهنگی را درفضای داخلی دارای ابعاد گوناگون وگسترده ای چون هماهنگی اجزا هماهنگی رنگها هماهنگی طولها عرضها ارتفاع ها هماهنگی در فرم هماهنگی در گلها هماهنگی در تکرارها هماهنگی درتناوبها میباشدچگونگی ایجاد هماهنگی بین هریک از موارد فوق و همچین ارتباط آنها با یکدیگر به عنوان یک مجموعه واحد زنجیر وار بسته به تجربه وسلیقه ،هنرمعماران ،سبکها و.....درطراحی و اجرای وابسته به کاربری فضاها متفاوت میباشد

ثبت نام برای عضویت در خبرنامه سایت

جهت عضویت در خبرنامه لطفا پست الکترونیک خود را در کادر وارد نمایید و روی دکمه کلیلک نمایید

تماس با ما

شماره های تماس:09121903029-09123241882

دفتر مرکزی :02122938869

آدرس :اینستاگرام