بکارگیری حس بینایی در طراحی بستر و بسترسازی دکوراسیون داخلی

حس بینایی مهمترین عامل تاثیرگدار در قسمتهای مختلف دکوراسیون داخلی میباشد بطوریکه صحیح بکارگیری حس بینایی وتاثیر این حس برفرد یا افراد از الویت های اصلی ذربحث دکوراسیون داخلی میباشد تا آنجاکه میتوان به جرات گفت که این حس از ابتدای ترین مراحل دکوراسیون داخلی (طراحی)تا آخرین مرحله دکوراسیون داخلی (اجرا)جزعوامل تعین کننده میباشد نحوه استفاده از حس بینایی درانتخاب سبک های طراحی دکوراسیون داخلی تاثیرگدار ومتفاوت بوده بطوریکه در طراحی دکوراسیون داخلی به سبک کلاسیک اصل تقارن در دکوراسیون داخلی به عنوان عامل تاثیرگذاردرطراحی تا اجرای بسترفضا میباشد درحالیکه در طراحی دکوراسیون داخلی به سبک مدرن تقارن لزوما به عنوان اصل طراحی و اجرای فضا نمیباشدجای خود را به سادگی و ساختار شکنی میذهد

ثبت نام برای عضویت در خبرنامه سایت

جهت عضویت در خبرنامه لطفا پست الکترونیک خود را در کادر وارد نمایید و روی دکمه کلیلک نمایید

تماس با ما

شماره های تماس:09121903029-09123241882

دفتر مرکزی :02122938869

آدرس :اینستاگرام